18 مرداد 1395

انواع کم شنوایی و ناشنوایی و راه های پیشگیری از آن ها

امروزه کم شنوایی، مشکل مهمی در امر برقراری ارتباط با سایرین تلقی می گردد. به همین منظور، بسیاری ملزم به استفاده از انواع سمعک می گردند. […]
22 مرداد 1395

همه چیز درباره کم شنوایی های مادرزادی و اکتسابی و علل آن ها

در این نوشته می کوشیم تا برای شما، انواع کم شنوایی و ناشنوایی را شرح دهیم. نکته بسیار مهم این جاست که در صورتی که متوجه […]