کم شنوایی مادرزادی

22 مرداد 1395

همه چیز درباره کم شنوایی های مادرزادی و اکتسابی و علل آن ها

در این نوشته می کوشیم تا برای شما، انواع کم شنوایی و ناشنوایی را شرح دهیم. نکته بسیار مهم این جاست که در صورتی که متوجه […]
3 شهریور 1395

تاثیر بیماری های مادرزادی بر شنوایی انسان

در این مقاله تاثیر بیماری های مادرزادی را بر شنوایی انسان بررسی خواهیم کرد. به طور کلی افت شنوایی می تواند ناشی از برخی علل حین تولد […]