کم شنوایی اکتسابی

22 مرداد 1395

همه چیز درباره کم شنوایی های مادرزادی و اکتسابی و علل آن ها

در این نوشته می کوشیم تا برای شما، انواع کم شنوایی و ناشنوایی را شرح دهیم. نکته بسیار مهم این جاست که در صورتی که متوجه […]