فرق گوش دادن و شنیدن

8 دی 1398

تفاوت گوش دادن و شنیدن

این جمله بسیار معروف است که: « شنیدن و گوش دادن با هم فرق دارند ». در واقع این جمله، نخستین موردی است که همه اساتید […]