15 آذر 1395

هشدار: اختلال شنوایی در کودکان را به شدت جدی بگیرید!

شاید باورتان نشود اما اختلال شنوایی آن قدر مهم است که می توان گفت درک کودکان با اختلال شنوایی از محیط 70 درصد کم تر از […]