تشخیص کم شنوایی نوزادان

25 آبان 1395

در تشخیص کم شنوایی کودکان قبل از 6 ماهگی باید شتاب کرد !

کم شنوایی نوزادان، مسئله ای است که امروز تا حدی شایع می باشد. طبق آمار از هر هزار نوزاد در جهان، معمولا سه یا چهار نوزاد […]