دارو و کاهش شنوایی
داروها و اثرات سمی آن ها بر شنوایی انسان
3 شهریور 1395
مصرف ماهی برای بهبود شنوایی
برای بهبود قدرت شنوایی خود ماهی بخورید !
3 شهریور 1395

تاثیر بیماری های مادرزادی بر شنوایی انسان

بیماری مادرزادی و شنوایی انسان

در این مقاله تاثیر بیماری های مادرزادی را بر شنوایی انسان بررسی خواهیم کرد. به طور کلی افت شنوایی می تواند ناشی از برخی علل حین تولد باشد. این علل در هنگام تولد عبارتند از :

 • کمبود اکسیژن، ضربه در حین زایمان، عفونت کانال زایمان مادر
 • علت و عوامل بعد از تولد و نوزادی
 • عفونت ها، ابتلابه اوریون، سرخک، یرقان، عفونت های گوش میانی، در معرض سروصدای بلند قرارداشتن، مننژیت، انسفالیت و…

سرخجه

ابتلای مادر بویژه در سه ماهه اول بارداری علایم ناهنجاری را بر روی سیستم شنوایی بویژه سیستم حسی-عصبی ایجاد می نماید. ادیوگرام آنها معمولاافت دوطرفه در حد متوسط یا شدید می باشد. در بعضی موارد قسمت های تعادلی نیز مورد تهاجم قرار می گیرد. با توجه به اینکه عامل اصلی انتقال بیماری از طریق مادر می باشد لذا واکسینه شدن مادران از اهمیت بسزایی در جلوگیری از این بیماری ایفا می نماید. با توجه به اینکه عامل بیماری ویروسی می باشد، بیماری سرخجه یک بیماری مسری است لذا از تماس با بیماران مشکوک یا مبتلابه سرخجه باید جلوگیری به عمل آید. در بعضی موارد بیماری می تواند سیستم عصبی مرکزی را نیز مورد تهاجم قرار دهد و نیز منجر به بروز بیماری های چشمی از قبیل کاتاراکت یا ناهنجاری های قلبی و کلیوی نیز گردد. در بعضی موارد یافته های فوق می تواند منجر به مرگ جنین یا نوزادگردد.

سیفلیس

بیماری سیفلیس مادرزادی، از جمله بیماری هایی است که قسمت های مختلف بدن را می تواند مورد هجوم قرار دهد و انواع متفاوتی از سیفلیس وجود دارد که گاهی اوقات سیستم عصبی مرکزی و پرده های مغز را مورد آسیب قرار می دهد و گاهی نیز ضایعات استخوانی و دیگر ناهنجاری ها را ایجاد می نماید. تاثیر سوء بیماری در سیستم شنوایی معمولابه گونه ای است که گاه هم سیستم حسی- عصبی و گاه نیز گوش میانی(استخوانچه ها) مورد آسیب قرار می گیرد. در بعضی موارد کم شنوایی حسی- عصبی و در بعضی موارد دیگر کم شنوایی آمیخته مشاهده می گردد. البته اکثرا از نوع حسی- عصبی می باشد. کم شنوایی دوطرفه و در بیشتر موارد فرکانس های زیر بیشتر مشاهده می گردد. عامل بیماری باکتریال بوده و مسری است که یکی از راه های پیشگیری از آن واکسیناسیون به موقع می باشد.

شنوایی نوزاد

سرخک

در بیماری سرخک ممکن است هر یک از انواع کم شنوایی حسی- عصبی آمیخته و یا انتقالی (به دلیل اوتیث گوش میانی) به صورت دوطرفه در حد متوسط به بالامشاهده گردد.

آنوکسی

کاهش اکسیژن در حین تولد می تواند منجر به ایجاد آنوکسی گردد که در چنین مواردی رنگ نوزاد تیره می شود. در آنوکسی به طور تیپیک افت در فرکانس های گفتاری وجود ندارد یا خیلی جزئی است ولی در فرکانس های زیر افت بسیار زیادی مشاهده می گردد. بسته به مدت زمان کمبود اکسیژن، سیستم عصبی مرکزی نیز می تواند درگیر گردد.

اوریون

اوریون از جمله بیماری هایی است که غده های لنفاوی بناگوش را مورد تورم قرار می دهد. در این بیماری در بیشتر موارد افت می تواند به طور یکطرفه و به ندرت نیز می تواند افت دوطرفه ظاهر گردد. بیماری اوریون بیشتر محدوده سنی اطفال را در بر می گیرد و احتمال بروز آن در بزرگسالان نیز وجود دارد ولی در شیرخواران احتمال بسیار ضعیف تری برای شیوع بیماری می توان ذکر نمود. تقریبا از هر چند ده هزار نفر که مبتلابه بیماری اوریون می گردند یک نفر ممکن است تاثیر سوء بر سیستم شنوایی اش ایجاد گردد. در افراد بزرگسال در موارد بسیار حاد، غدد تناسلی نیز مورد آسیب قرار می گیرند. تیپ و نوع کم شنوایی در اوریون حسی- عصبی در حد عمیق به بالامی باشد.

شنوای نوزاد

آسیب مغزی (ضایعات مغزی)

یکی از بیماری هایی که در طبقه اختلالات درکی کودکان قرار می گیرد ضایعات مرکزی است. این بیماران هوش طبیعی دارند و علی رغم شنیدن صدا درکی از اصوات ندارند. این بیماری از نظر سبب شناسی می بایست از لحاظ عوامل متابولیکی، عوامل ارثی، ضربه ها، مسمومیت ها، مورد بررسی قرار گیرد. منطقه درگیری نیز معمولامی تواند در هر قسمتی از سیستم عصبی مرکزی قرارگیرد.

مسمومیت های ناشی از دارو

در صورتی که مسمومیت دارویی افت شنوایی ایجاد نماید به صورت حسی- عصبی دوطرفه بویژه در فرکانس های زیر نسبت به فرکانس های بم بیشتر است. مسمومیت های ناشی از دارو می تواند از طریق خون مادر (جفت) جنین را مورد آسیب قرار دهد. بنابراین به عنوان یکی از علت های کم شنوایی یا ناشنوایی کودکان در رابطه با مقطع جنینی می تواند مطرح باشد. در بین داروهایی که سیستم شنوایی را مورد آسیب قرار می دهند به طور کلی رده ای از آنتی بیوتیک ها، سالیسیلات ها، باربیوتارها، بیش از دیگر داروها می تواند اثرات سوء بر سیستم شنوایی داشته باشد. در بین آنتی بیوتیک ها داروهایی که در طبقه آمینوگلیکوزیدها قرار دارند بیشتر اثرات سوء به دنبال دارند از جمله آمینوگلوکوزیدها می توان به جنتومایسین، نئومایسین، کانامایسیون، استرپتومایسین اشاره نمود. البته میزان و مدت زمان مصرف دارو هم باید در نظر گرفت. نوع کم شنوایی ناشی از مسمومیت دارویی به صورت حسی- عصبی دوطرفه از ملایم تا مطلق می باشد البته در بعضی موارد افت بیشتر در فرکانس HZ4000 هم مشاهده گردیده البته تیپ های دیگر هم ممکن است ایجاد گردد.

شنوایی کودک

کم شنوایی ناشی از ضربه صوتی

کودکانی که با ترقه، فشفشه و… بازی می کنند اکثرا در معرض خطر قرار دارند. انفجار باروت ها و ترقه ها تاثیرات نامطلوبی را می تواند بر سیستم حسی- عصبی کودکان ایجاد نماید. در این نوع آسیب افت شنوایی در فرکانس HZ 4000 مشاهده می گردد.

ضربه ها (تروما)

ضربه ها از جمله عواملی هستند که در دوران جنینی و نیز بعد از تولد می توانند فرد را مورد آسیب قرار دهند. در شرایطی که جمجمه مورد ضربه قرار می گیرد از طریق به ارتعاش درآمدن استخوان های جمجمه ضربه به قسمت های مختلف سیستم شنوایی هدایت می شود.

متعاقب ضربه احتمال بروز ضایعات انتقالی آمیخته، حسی- عصبی و مرکزی وجود دارد و بسته به عوارض ناشی از ضربه می باشد. در شرایطی که ضربه منجر به از هم گسیختگی زنجیره استخوانی گردد در شرایط سالم بودن پرده گوش تقریبا db 65 و چنانچه پرده نیز پاره گردد در حدود db45 افت می توان ایجاد نماید. در بعضی اوقات (اکثر مواقع) افت در فرکانس زیر بیشتر از بم می باشد البته شیب بسیار ملایم است. در مواقعی که ضربه به حدی باشد که هر دو قسمت را مورد آسیب قرار دهد افت در همه فرکانس ها مشاهده می گردد و کم شنوایی در حدود شدید می باشد. در مجموع باید یادآور گردید که ضربه می تواند علل بسیاری از ضایعات محیطی ومرکزی باشد.اتیت ها:

اوتیت ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

1- التهاب پرده گوش

در این موارد می تواند همراه با مایع در گوش میانی و یا فقط التهاب پرده باشد که در این مواقع شنوایی در محدوده نرمال می باشد.

2- اوتیت سروز

نوعی اوتیت که مایع در گوش میانی حالت استریل دارد. این نوع اوتیت در کودکان به وفور مشاهده می گردد. یکی از علل مهم در این حالت نارسایی در عملکرد شیپور استاش می باشد. اوتیت سروز ممکن است به صورت یک گوشی یا دو گوشی باشد. این گونه موارد در نوزادان بویژه تا مقطع 2 سالگی بیشتر مشاهده می گردد. این نوع اوتیت معمولاافت شنوایی یکطرفه می دهد.

شنوایی

در بعضی مواقع به دلیل طولانی شدن اوتیت سروز حتی تا سن 8 سالگی ممکن است اوتیت حاد حاصل گردد که در این صورت با تعبیه یک لوله تهویه در پرده گوش نارسایی عملکرد شیپور استاش را برطرف می کنند.

3- اوتیت حاد

چنانچه عامل ویروسی یا عامل باکتریایی در مایع گوش میانی راه یابد، مایع حالت استریل را از دست داده و عفونی می شود که بعضی اوقات پارگی در پرده گوش هم ایجاد می سازد. در اوتیت حاد کم شنوایی انتقالی در حد متوسط تا شدید ایجاد می گردد.

4- اوتیت مزمن

اگر اوتیت مزمن مداوا نگردد منجر به عفونت پرده های مغز، استخوان ماستوئید و گوش داخلی می گردد که حتی بعضی اوقات انتقال استخوانی دچار اشکال شده و در نتیجه افت مختلط ایجاد می گردد. حتی در نوع شدیدتر آن منجر به افت شنوایی حسی- عصبی حتی تا محدوده عمیق می شود.

پارگی های پرده گوش

پارگی پرده گوش بسته به اندازه و جایگاه آن میزان شنوایی را تغییر می دهد. پارگی هایی از هر نوع باشد چه بر اثر عفونت چه بر اثر ضربه در هر صورت افت شنوایی تقریبا ملایم تا متوسط ایجاد می نماید. این ها همه باعث ضعف شنوایی گشته و شما را محتاج به خرید سمعک خواهد نمود.

مننژیت

مننژیت می تواند متعاقب عفونی شدن پرده های مننژ مغز بر اثر عامل باکتریایی و یا بر اثر ویروس ایجاد گردد. در مننژیت معمولاافت شنوایی حسی- عصبی دوطرفه در حد شدید تا عمیق می دهد حتی در بعضی موارد نوع کم شنوایی مطلق هم مشاهده می گردد. در مواقعی که باقیمانده شنوایی وجود داشته باشد یک تجویز مناسب برای استفاده از سمعک و یا کاشت حلزون انجام می گردد. امروزه انواع سمعک نامرئی وجود دارند که شما می توانید با استفاده از آن ها، به سادگی در صدد جبران کم شنوایی برآمده و نگران دیده شدن آن نیز نباشید.

شنوایی

کم شنوایی های ناشی از کم کاری تیروئید

کم کاری تیروئید هم ریشه ژنتیکی داشته و هم عوامل محیطی می تواند بر ایجاد آن موثر باشد. نارسایی در سنتز ید، کمبود ید و… می تواند منجر به کم کاری تیروئید گردد. در درازمدت کم شنوایی حاصل از آن می تواند پیشرونده در نظر گرفته شود. نوع کم شنوایی به علت تاثیر کم کاری به قسمت های استخوانی نیز می تواند از نوع آمیخته باشد. بیمارانی که مورد درمان قرار می گیرند احتمال کنترل کم شنوایی آنها وجود دارد.

به طور نسبی در 25درصد افرادی که کم کاری تیروئید داشته اند شنوایی بهبود یافته. برگشت شنوایی در موارد کم کاری های تیروئیدی اکتسابی بسیار می تواند معمول تر از موارد ژنتیکی باشد. کم کاری تیروئید تاثیر سویی را بر قسمت های مختلف بدن ایجاد می کند. نارسایی های استخوانی و اختلالات متابولیکی از جمله این عوارض می تواند به شمار آید. متعاقب آن کم کاری مدید آتروفی نوار عروقی و نیز اضمحلال سلول های حساس شنوایی را می توان مورد توجه قرار داد.

کم شنوایی ناگهانی

این نوع کم شنوایی می تواند ناشی از نارسایی های عروقی، عفونت های باکتریال و یا ویروسی، ضربه و… باشد. البته دلایل روشنی برای کم شنوایی ناگهانی وجود ندارد و نارسایی عروقی از عمده دلایل این نوع کم شنوایی است که به صورت حسی- عصبی یک طرفه در فرکانس های زیر در حد ملایم تا عمیق می تواند وجود داشته باشد.

منابع:

 • کتاب بیماری های گوش، تالیف دکتر ژرالد انگلیش، مترجمین: دکتر علی اکبر نصیری افشار، دکتر احمد تابش
 • فصلنامه های علمی- پژوهشی توانبخشی
 • فصلنامه های علمی- آموزشی- تخصصی وتحقیقی، شنوایی شناسی
 • جزوات دانشگاهی در باب انواع کم شنوایی ها، آناتومی و فیزیولوژی گوش و بیماری های کودکان و تاثیر آن بر شنوایی

کلینیک شنوایی طنین سمعک: بهترین سمعک قیمت و گفتاردرمانی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

3 Comments

 1. سجاد گفت:

  از حق نگذریم خیلی کامل بود
  خدا خیرتون بده
  دمتون گرم امیدوارم که موفق و پیروز باشین

 2. مه پاش گفت:

  ممنونم بابت مطالب مفیدی که قرار میدید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

طنین سمعک

خدمتی دیگر از کلینیک تخصصی شنوایی و گفتار طنین سمعک در دوران پاندمی کرونا:

ارزیابی شنوایی

مشاوره و تجویز سمعک توسط متخصص شنوایی در منزل

 

در تعطیلات سال جدید می‌توانید مشاوره آنلاین و تلفنی با خانم دکتر قاسمی داشته باشید. جهت هماهنگی به شماره واتس آپ ۰۹۳۳۰۴۸۱۶۳۹ پیام ارسال نمایید.

 

مشاوره تلفنی با خانم دکتر معصومه قاسمی متخصص روانشناسی کودک و آسیب شناس گفتار و زبان در زمینه:

مشاوره کودک و خانواده

اختلالات یادگیری

اختلالات گفتار و زبان

مشکلات وسواس و اضطراب

مشاوره آنلاین با شهرستانها و خارج از کشور
و ...